Parduotuvės taisyklės ir nuostatos

Bendrosios nuostatos

 • Šios "Naudojimosi taisyklės" (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo, (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo interneto parduotuvėje www.papuoskeglute.lt (toliau – "el. parduotuvė").
 • Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 • Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo el. parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 • Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo mygtuko „ Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
 • Parduotuvėje parduodamos prekės (žaisliukai) nėra grąžinamos pagal LR įstatymus.
 • Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 • Jei  Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
 • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 • Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
 • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
 • Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.
 • Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę (jeigu prekė yra grąžintina pagal LR įstatymus) per 7 dienas.

Prekių pristatymas

 • Prekes pristato Pardavėjas arba organizuoja pristatymą metodais nurodytais skiltyje Pristatymo būdai per nurodytą terminą, nuo gauto apmokėjimo už prekes.
 • Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo nepriimti siuntos ir informuoti Pardavėją per 3 darbo dienas. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už nepriimtą siuntą arba išsiųsti kitą prekę, pagal Pirkėjo pageidavimą.

Nuotolinės sutarties atsisakymas

 • Nuotoliniu būdu t.y. internetu įsigytų prekių grąžinimą, reglamentuoja Civilinio kodekso 6.22810 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
 • Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas, taip pat tokiu atveju prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš grąžintinos užsakymo sumos.
 • Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
 • Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
 • Prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių arba kurių mes negalime patikrinti ar buvo atidarytos/naudotos mes atgal nepriimame.

Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius. 

Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis “ nurodytu adresu.

Privatumas ir duomenų apsauga

 • Pirkėjo duomenys nenaudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir neperduodami trečiosioms šalims išskyrus Naujienlaiškių siuntimą, kuris užsiprenumeruojamas pačio Pirkėjo.
 • Pirkėjo duomenys saugomi 3 kalendorinius metus nuo jų pateikimo ar paskutinio naudojimo datos.
 • Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją, norėdamas susipažinti su savo duomenimis, ar juos pašalinti - tokiu atveju pašalinama Pirkėjo paskyra ir visi su juo susiję asmeniniai duomenys.
 • Plačiau apie duomenų apsaugos įstatymus ir vartotojų teises galima sužinoti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos puslapyje - https://vdai.lrv.lt/.
 • Puslapyje naudojami tik esminiai slapukai (angl. cookies).

Baigiamosios nuostatos

 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Elektroninio ginčų sprendimo platformoje prie Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.